piotr drzal

  Atributos

  • Hombre
  • Artista digital

  Galerías

  Biuro t?umacze? j?zyka rosyjskiego.

  Contacto

  Acerca del artista

  Rosyjska reforma policji (????? ?? "? ???????" (Zakon RF "O politsii" {ustawa o policji}) jest ci?g?y wysi?ek zainicjowany przez prezydenta Dmitrija Miedwiediewa do poprawy efektywno?ci rosyjskich si? policyjnych, zmniejszenie korupcji i poprawy wizerunku publicznego prawa egzekwowania. dniu 7 lutego 2011 r., wprowadzono zmiany do ustaw o policji, kodeksu karnego i kodeksu post?powania karnego. Nowelizacja wesz?a w ?ycie w dniu 1 marca 2011 roku. Zmiany te przewiduj? ci?cia personelu o 20% w egzekwowaniu prawa, zmiana nazwy stró?ów prawa rosyjskiego z "milicji" (milicji) do "politsiya" (policja), znaczny wzrost wynagrodze?, centralizacja finansowania, i kilka innych zmian. Oko?o 217 miliardów rubli (7000000000 dolarów) przeznaczono z bud?etu federalnego finansowanie reformy.